December 25, 2020

హన్నా ప్రార్థన   (PRAYER OF HANNAH)

దేవునిపై అచంచలమైన భక్తి విశ్వాసాలకు ఆమె ఓ ప్రతీక,  ప్రేమానురాగాలకు అతీతంగా దేవునికి ఇచ్చిన మాట కోసం తన కన్న బిడ్డను దేవునికి ప్రతిష్టించుకున్న ఘనత ఆమెది.  ప్రార్థనా జీవితంలో గెలుపొందాలి అనుకునే వారికి ఆమె ఒక మార్గదర్శి. ఇంతకీ ఆమె ఎవరో మీకు అర్ధం అయ్యిందా?  ఆమె మరేవరో కాదు.. హన్నా. హన్నాకు అందరిలాగే పెళ్ళి అయింది. హన్నా భర్త ఎఫ్రామీయుడైన ఎల్కానా. ఎల్కానా కు ఇద్దరు భార్యలు, రెండవ భార్య పేరుపెనిన్నా. పెనిన్నాకు సంతానం ఉంది, కాని హన్నాకు లేదు. బిడ్డలులేని లోటుతో పాటుగా పెనిన్నా ఎత్తిపొడుపులతో హన్నాకు అదనపు వేదన జతైంది. కాని కొంతలో కొంత సంతోషం ఏంటంటే,  హన్నా అంటే ఆమె భర్త ఎల్కానాకు ఎనలేని ప్రేమ, అభిమానం. ఎంత ప్రేమంటే  బిడ్డలు లేని హన్నాతో  ఆమె పెనిమిటి అయిన ఎల్కాన

హన్న,  నీవెందుకు ఎడ్చుచున్నావు? నీవు భోజనము  మానుట ఏలనీకు మనోవిచారము ఎందుకు కలిగినది? పదిమంది కుమాళ్ళ కంటె నేను నీకు విశేషమైనవాడను కానా ? అని ఆమెతో చెప్పుచూ వచ్చెను  (1 సమూయేలు 1-8)” .


 

ఓ మంచి స్నేహితుడిలా ఆమె భాధను పంచుకునే గొప్ప ప్రేమికుడు ఎల్కానా, భర్త ఎంత ఆప్యాయత చూయించినా ఆమె మనస్సులో ఉన్న వేదన, భాధ తీరేది కాదు కదా!  నాటి ఇశ్రాయేలు సాంప్రదాయం ప్రకారం ప్రతి సంవత్సరంలాగా  ఆ సంవత్సరం కూడా  ఏల్కానా తన ఇద్దరు భార్యలైన హన్నా పెనిన్నా, ఆమె పిల్లలతో కలిసి కుటుంబం  అంతా యోహోవా  దేవునికి మ్రొక్కుబడులు చెల్లించడానికి  షిలోహు పట్టణానికి వస్తారు.  ఒక వైపు పెనిన్నా ఎత్తిపొడుపులు, మరోవైపు బిడ్డలు లేరనే భాధ, ఈ స్థితిలొ హన్నా యెహోవా దేవుని మందిరానికి  ఒంటరిగా వచ్చి కన్నీటితో ప్రార్థన చేస్తుంది. తను ఉన్న ఈ స్థితినితన వేదనను  ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకోమని  దేవుని వేడుకొంటుంది.

సైన్యములకధిపతివగు యెహోవా, నీ సేవకురాలనైన నాకు కలిగియున్న శ్రమను చూచి, నీ సేవకురాలనైన నన్ను మరువక  జ్ఞాపకము   చేసికొనినీ సేవకురాలనైన నాకు ఒక మగ పిల్లను దయచేసినయెడల, వాని తలమీదకి   క్షౌరపు కత్తి ఎన్నటికి రానియ్యక, వాడు బ్రదుకు దినము లన్నిటను నేను వానిని యెహోవావగు నీకు  అప్పగింతునని మ్రొక్కుబడి చేసికొనెను ( 1 సమూయేలు 1:11).  

హన్నా వేదనను చూచిన షిలోహు ఆలయం ప్రధాన  యాజకుడు ఏలి ఆమెను ఓదార్చి.. ఇశ్రాయేలు దేవునితో నీవు చేసిన మనవిని ఆయన దయచేయును గాక అని ఆమెను ఆశీర్వదించి  పంపుతాడు.  

ఆ తరువాత హన్నా గర్భవతియై  కుమారునికి జన్మనిస్తుంది. పుట్టిన బిడ్డకు హన్నా దంపతులు సమూయేలు అని పేరు పెట్టుకుంటారు. సమూయేలును పాలు మరిచే వరకు పెంచిన హన్నా ఆ తరువాత తానే సమూయేలును తీసుకొని తిరిగి షిలోహులోని దేవుని మందిరానికి వచ్చి బిడ్డను యాజకుడైన ఏలీకి అప్పగిస్తుంది. తాను దేవునికి మ్రొక్కుకున్న ప్రకారం మూడేళ్ళ తన ఒక్కగానొక్క బిడ్డను దేవునికి ప్రతిష్టితం చేస్తుంది.   హన్నా జీవితం ఎలా ప్రారంభం  అయినా ఎన్ని ఒడిదుడుకులు ఎదురైనా .. చివరకు తాను ఏ విధంగా జీవించాలని అనుకుందో ఆ విధంగానే తన జీవితాన్ని మలచుకోగలిగింది, దేవుని కృపను పొందుకోగలిగింది. 

హన్నా జీవితాన్ని గమనిస్తే మనకు 5 ముఖ్యమైన విషయాలు  కనిపిస్తాయి.  

1. తన సమస్యకు పరిష్కారం ఎక్కడ దొరుకుతుందో గ్రహించి అక్కడకు చేరింది, దేవుని ప్రార్థించింది.  

2. తాను ఉన్న స్థితిని మార్చగలిగేవాడు,  యెహొవా దేవుడు ఒక్కడే అని పరిపూర్ణంగా విశ్వసించింది. 

3.  తన ప్రార్థనను దేవుడు ఆలకించాడని,  బిడ్డను తప్పక అనుగ్రహిస్తాడని నమ్మింది.

4.   తాను ప్రార్థనలో మ్రొక్కుకున్న దానికి కట్టుబడింది

5.   దేవుడు తన యెడల చేసిన కార్యాన్ని హన్నా బహుగా కీర్తించింది.

 

హన్నా ఏ విధంగ అయితే దేవుని యందు నమ్మికయుంచిందో మనమూ అదే నమ్మిక దేవునిపై ఉంచుదాం. దేవుని ప్రణాళికలను, ఆయన ఆలోచనలను  అంచనా వెయడం అన్ని సంధర్భాలలో మనకు సాధ్యం కాకపోవచ్చు. ఒక్కోసారి మన ప్రార్థనలకు  సమాధానం ఎందుకు అలస్యంగా వస్తాయో కూడా గ్రహించలేము. కానీ మనం చేసే ప్రార్ధనలు, కోరికలను దేవుడు మన జీవితాల్లో తగిన సమయంలో తప్పక నెరవేరుస్తాడనే నమ్మికను కలిగి ఉండటం చాలా ముఖ్యం. అవి కొంత ఆలస్యమైనప్పటికీ మన విశ్వాసం చెదిరిపోకూడదు,  మన నమ్మిక సడలిపోకూడదు. హన్నా ఏ విధంగ అయితే దేవునిపై భారం వేసి నిశ్చింతగ.. దేవుడు తన జీవితంలో తప్పక   కార్యం చేస్తాడనే గొప్ప నమ్మికతో తిరిగి తన ఇంటికి ఎలా వెళ్ళిందో.. మనమూ మన జీవితాల్లో దేవుడు కార్యం చేస్తాడనే విశ్వాసంతో , నమ్మికతో జీవించాలి.

నీ సమస్త భారాన్ని మోయడానికి యేసయ్య నిన్ను రమ్మని అహ్వనిస్తున్నాడు. ఆయన  దయామయుడు, ప్రేమామయుడు , కరుణామయుడు కాబట్టి నిరంతరం నిన్ను హత్తుకొవడానికి, నీ కన్నీరుని తుడవడానికి, నీ సమస్యలను తీర్చి నిన్ను నూరంతలుగా ఫలింపచేయడనికి  నీ కొరకు వేచిచూస్తున్నాడు. ఆయన అప్పుడు, ఇప్పుడు, ఎప్పుడూ నమ్మదగిన వాడు, హన్నాను అదరించిన దేవుడు నిన్నూ అదరిస్తాడు.  నీవు చేయవలసిందల్లా పరిపూర్ణమైన విశ్వాసంతో దేవుని దరిచెరడమే.  సమస్యకు పరిష్కారం అలస్యం అవుతుందని ఆలోచించకు,  దేవునిలో రెట్టింపుగా ఆశీర్వదించబడుతున్నావని సంతోషించు. ఆమెన్.  

Dear Brothers and Sisters in Christ, If you like this post, kindly comment below the post and do share your response, Thank you for reading, God bless you abundantly, Yours HNTV Telugu Christian Channel

December 04, 2020

                                ఎలా ప్రార్ధించాలి? ( How to Pray ? )

ప్రార్థన (prayer) దేవుడు మనకు ఇచ్చిన బలమైన సాధనం, ప్రార్థించడం ద్వారా మనం మనకు కావలిసినవి పొందుకోవచ్చు,  నిరంతరం దేవునితో మనము బలమైన సంబంధాలు   కలిగి ఉండవచ్చు. మనల్ని మనం గెలుచుకోవచ్చు. కాబట్టి ప్రతిరోజు తప్పకుండా మనం దేవుణ్ణి ప్రార్థించాలి.  క్రైస్తవ జీవితాలలో ప్రార్థనకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. ఆనాడు దావీదు మహారాజు క్రమం తప్పకుండా ప్రతిదినం 7 సార్లు దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను అని స్వయంగా చెప్పుకున్నాడు. దానియేలు ప్రవక్త కూడా రోజుకు మూడు సార్లు ప్రార్ధించాడు.

బైబిల్లో ఎంతో మంది ఎడతెగక దేవునికి ప్రార్థన చేసి  తమకు కావలిసినవి పొందుకున్నారు. మనం కూడా ప్రార్థించాలి. మన కొరకు, మన కుటుంబం కొరకు , తోటి సహొదరుల కొరకు, సంఘం కొరకు,  సమస్త మానవాళి కొరకు  ప్రార్థించాలి. దేవుణ్ణి ప్రార్థించే విషయంలొ ఎలా ప్రార్థించాలి, ఎందుకు ప్రార్థించాలి, ఎప్పుడు ప్రార్థించాలి, ఎవరి కొరకు ప్రార్థించాలి అనే సందేహాలు  చాలా వస్తాయి. ఆ సందేహాలకు సమాధానలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

1.         దేనికొరకు ప్రార్థించాలి  ? (Why to Pray)

                      మనం దేవునితో మాట్లాడడం ఆయనకు ఎంతో ఇష్టం. మనం దేనికొరకైనా  సరే  దేవుణ్ణి ప్రార్థించవచ్చు. అది పెద్ద విషయమా, చిన్న విషయమా అన్నది పెద్ద సమస్య కానేకాదు. ప్రార్థించడమే ముఖ్యం. ఆలా ప్రార్థిచడం ద్వారా తండ్రి మన సమస్యలకు పరిష్కారం చూపిస్తాడు.

2.         ఎప్పుడు,  ఎక్కడ  దేవుణ్ణి ప్రార్థించాలి? ( when and where to Pray )

                   మనం దేవుణ్ణి ఎక్కడైనా, ఎప్పుడైనా ప్రార్థించవచ్చు.  ఆయన నిత్యం మనలో, మనతొ పాటు ఉండేవాడు కాబట్టి  దేవుని ప్రార్థించటానికి, మన సమస్యలు చెప్పుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేక సమయం అంటూ ఏమి లేదు. మనం ఎక్కడ ఉన్నా పర్లేదు దేవునితో చక్కగా మాట్లాడవచ్చు.  మన సమస్యలని ప్రార్థన ద్వారా విన్నవించుకోవచ్చు. 

3.         ప్రార్థన ఎంత సేపట్లొ ముగించాలి ? ( How much time to Pray )

                   మనం దేవునితో ప్రార్థనలో ఏకిభవించి మట్లాడడమే చాలా ముఖ్యం. అది ఒక నిమిషం కావచ్చు, ఒక గంట కావచ్చు, లేదా ఒక రోజు కావచ్చు . సమయం ఎంతైన పర్లేదు ఎంత సేపు ప్రార్థించాం అన్నది సమస్య కానే కాదు. మనం ఎప్పుడు మాట్లాడినా,  ఎంత సేపు మాట్లాడినా దేవుడు వింటాడు. తగిన సమయంలో సమాధానమూ ఇస్తాడు.

4     ఇతరులతో కలిసి ప్రార్థించవచ్చా? ( Can I pray with others? )

                      ప్రార్థించవచ్చు, ప్రార్థించాలి కూడా! అలా ఇతరులతో కలిసి ప్రార్థించడం ఎంతో మంచిది, స్నేహితులతో , ఇతరులతో కలిసి ప్రార్థించడం వలన మీ స్నేహం ఇంకా బలంగా మారడమే గాక , దేవునిలో మీ విశ్వాసం మరింతగా బలపడుతుంది. ఎక్కడ ఇద్దరు, ముగ్గురు కూడి నా నామాన్ని ధ్యానిస్తారో అక్కడ నేను ఉంటాను అని యేసయ్య సెలవిచ్చాడు కదా.  కాబట్టి మనం ఎవరితో అయిన కలిసి దేవున్ని ప్రార్థించవచ్చు.

4.     ఎప్పుడూ చేతులు జోడించే ప్రార్ధించాలా? ( should I pray by joining Hands? )

                           చేతులు జోడించి, కన్నులు మూసి దేవుని ప్రార్థించడం ఒక మంచి అలవాటు, అలా ప్రార్థించడం వలన ఎకాగ్రత పెరుగుతుంది. తద్వారా మన మనస్సు మనం చేసే ప్రార్థన మీద లగ్నం అవుతుంది. అంతే కాదు మీరు ఎక్కడ ఏ పనిలొ ఉన్న మీకు అనుకూల సమయంలో మీ మనస్సులో మీరు మనసారా దేవుని ప్రార్థించవచ్చు,  చేతులు జోడించి ప్రార్థించాల్సిన  అవసరం లేదు.

5.         బిగ్గరగా ప్రార్థించవచ్చా   ? ( Can I pray loudly)

                     బిగ్గరగా ప్రార్థించిన, లేక మనస్సులో మౌనంగా ప్రార్థించిన నీ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి   చేరుతుంది. మనం బిగ్గరగా ప్రార్థించడం వలన మన మనస్సుకు మంచి ఎకాగ్రత కుదురుతుంది. నీవు ఉన్న చోటును బట్టి   బిగ్గరగా గొంతెత్తి  ప్రార్థించాలా ,  లేక మౌనంగానే మనస్సులో ప్రార్థించాలా అనేది  నీ ఇష్టం. నీవు ఎలా ప్రార్థించినా నీ ప్రార్థన దేవుడు వింటాడు,  తప్పకుండా జవాబు ఇస్తాడు.

6 విధానాలను బట్టి మనం ప్రార్థన చేయడానికిదేవునితో సంభాషించడానికి ఓ సమయమంటూ ప్రత్యేకంగా లేదు,  ఇలా చేయాలి, అలా చెయ్యాలి అనే షరతులు కూడా లేవు. ఒక తల్లి తన బిడ్డతో మాట్లాడటానికి ఏ షరతులూ విధించదు  కదా. అలాగే ఒక తండ్రి  తన బిడ్డల అలనా పాలనా విషయంలో ఎలాంటి సమయ సమయాలు  చూడడు కదా. యేసయ్య మనకు అంతకంటే ఎక్కువ కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా మనసారా దేవున్ని ప్రార్థించండిసంభాషించండి, కావలసినవి పొందుకొండి. నిరంతరం దేవునిలో గడుపుతూ ఆయనకు ఇష్టులుగా జీవించండి. ఆమేన్.          

Dear Brothers and Sisters in Christ, If you like this post, kindly comment below the post and do share your response, Thank you for reading, God bless you abundantly, Yours HNTV Telugu Christian Channel

November 21, 2020

POWER OF PRAYER - REDEMPTION FROM SATAN

ప్రార్ధనా శక్తి సాతాను నుండి విముక్తి

ప్రార్ధన అనేది బహు శక్తి వంతమైనది. దేవునికి మనకి మధ్య  ఏ అడ్దు తెర లేకుండా చక్కగా మనం మన తండ్రితో మట్లాడడానికి, ఆయన చిత్తాన్ని మన జీవితాల్లో నెరవేర్చమని  ప్రార్ధించడానికి ఒక చక్కని మార్గం ప్రార్ధన! మనం ఏమై ఉన్నమో, మన భవిష్యత్తు ఏమిటో మనకు తెలియదు కానీ దేవునికి సర్వమూ తెలుసు. యేసయ్య కూడా మనల్ని ఓ  తండ్రిలా నిరంతరం కాపాడుకుంటూ .. మనకు కావలిసిన వాటిని ఏర్పాటుచేస్తూ నిత్యమూ మనల్ని కాచుకొని ఉంటాడు. కానీ, తండ్రికి  మనల్ని దూరం చేయడానికి సాతాను చీకటి తలంపులతో మన ప్రక్కనే పొంచి ఉంటాడు. అదను చూసి మన జీవితాల్లొకి ప్రవేశించి మనకూ, మన కుటుంబాలకు నెమ్మది లెకుండా చేయడమే వాడి పని. అపవాది  తంత్రాలలో పడి మనం మన తండ్రిపై ఉన్న నమ్మకం ఎప్పటికీ కోల్పోకూడదు. 

ఇక్కడ మనం ఒక విషయం తప్పకుండా జ్జాపకం చేసుకొవాలి, నమ్మకం ఉన్నంతసెపు నీళ్ళపై నడవగలిగిన పేతురు  ఏప్పుడైతె ఎప్పుడైతే అనుమానం అతని మనసులో చోటు చేసుకుందో మరుక్షణమే పేతురు నీళ్ళలొ మునిగి పొవడం ప్రారంభమైంది. ఆనాడు నీళ్ళల్లో మునిగి పొతున్న పేతురును చెయ్యి పట్టి లాగిన యేసయ్య, ఈరోజు మనకు కూడా తన చేతిని అందించడానికి  సిద్ధంగా ఉన్నాడని అస్సలు మరిచిపోకూడదు. మన జీవితాల్లో సాతాను శోధనలు ఎదిరించి నిలబడడానికి, దేవునిలో మనం నిరంతరం నిలిచి ఉండడానికి ప్రార్ధన ఒక్కటే మనకున్నఎకైక మార్గం.    మనం సాతానుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటానికి, దేవునికి దగ్గరగా జీవించడానికి మనలను మనం సిద్ధపరచుకోవాలి. అందుకు ప్రార్ధన ఒక్కటే బలమైన సాధనం. అందుకే  సాతాను శోధనలకు వ్యతిరేకంగా ఎలా ప్రార్ధించాలి?  యేసయ్యలో ఎలా జీవించాలి అనే ముఖ్యమైన విషయాలను గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 


 

1 సిద్దపాటు కలిగి జీవించాలి:  ఎఫెసీ పత్రిక 6వ అధ్యాయం అంతా మనమంతా ఏ విధంగ సిద్ధపాటు కలిగి జీవించాలో చాలా స్పష్టంగా వివరించింది. ఎఫిసీ పత్రిక 6:11వ వచనంలో చెప్పినట్లుగా సాతానుని ఎదిరించడానికి మనం శక్తిమంతులం అయ్యేవిధంగా, దేవుడిచ్చిన  ప్రార్ధన అనే సర్వంగ కవచాన్ని ధరించాలి. అంతేకాక అనుక్షణం మనల్ని కబళించడానికి మనప్రక్కనే  పొంచియుండే సాతాను కుతంత్రాలను  ఎదుర్కోనడానికి  మనం తప్పనిసరిగా సిద్ధపాటు కలిగి జీవించాలి. 

2 సాతానుకు వ్యతిరేఖంగ ప్రార్ధించాలి: పాపానికి ప్రతిరూపమైన సాతాను ఎంతో బలవంతుడు మరియు తెలివైనవాడు. దేవుని బిడ్డలను పడగొట్టటం, చీకటి తలంపులను రేపి మనిషిని అధఃపాతాళానికి త్రోసివేయడమే వాడి పని . 2 కొరింథీ  2: 10,11 వచనాల్లొ సాతాను ఎంతటి తెలివైనవడో పౌలు మహశయుడు తన మాటల్లొ తెలియజేస్తున్నాడుసహోదరుల మధ్య ఐక్యతను చెడగొట్టగలడు, సంఘాలను నిట్టనిలువునా చీల్చి వేయగలడు. భళా నమ్మకమైన దాసుడా అని అనిపించుకున్న వారిని సైతం అధఃపాతాళానికి  తొక్కేయగలడు  అందుకే సాతాను మన జీవితాల్లోకి ప్రవేశించకుండా, వాడి ప్రభావం  మన జీవితాల్లో పడకుండా నిరంతరం మెలకువతో ప్రార్ధించాలి

3 సువార్త వ్యాప్తి కొరకు ప్రార్ధించాలి: దేవుని  సువార్త లోకంలో వ్యాప్తిచెందకుండా సాతాను అడ్డంకులు  సృష్టిస్తూ  ఉంటాడు. దేవుని సువార్త విశ్వవ్యాప్తం అయితే సాతాను ఉనికి ఈ ప్రపంచంలొ ఉండదనే సంగతి వాడికి బాగా తెలుసు. సాతానుకి కావలిసింది ఈ లోకంలో ఏ ఒక్కడూ రక్షింపబడకుడదు. 2 కొరింధీ 4:4 వచనంలో దేవుని  స్వరూపియై యున్న క్రీస్తు మహిమను కనపరచు సువార్త ప్రకాశము వారికి ప్రకాశింపకుండు నిమిత్తము, ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత అవిశ్వాశులైన వారి మనొ నేత్రములకు గ్రుడ్డితనము కలుగజేసెను అని పౌలు గారు సాతాను విన్యాసాలను మన కళ్ళకు కట్టినట్లుగా చెప్తున్నాడు.  అంతే కాదు సాక్షాత్తూ పౌలు మహశయుణ్ణే థెస్సలోనికలోని సంఘాన్ని దర్శించకుండా సాతాను అడ్డుపడుతున్నాడని  1 థెస్సలొనిక 2:18 వ వచనంలొ మనకు తెలియ పరుస్తున్నాడు. అంటే ఈ వాక్యాన్ని బట్టి సాతాను ఎంతటి బలవంతుడో మనం అర్ధం చేసుకొవాలి. కాబట్టి దేవుని సువార్త అవసరాన్ని మనం గుర్తించి మనమూ  దేవుని సువార్త వ్యాప్తికి మన వంతు సహాయంగా ప్రతిదినం ప్రార్ధించాలి. 

4 తోటి వారి కొరకు ప్రార్ధించాలి : మన స్నేహితులు, బంధువులు, సంఘస్తులు వారి కుటుంబాలు సాతాను వలలో పడకుండా కృప చూపి కాపాడమని దేవుని ప్రార్ధించాలి.  లూకా 22: 32 వ వచనంలో నీ నమ్మిక తప్పిపొకుండునట్లు నేను నీ కొరకు వేడుకొంటిని, నీ మనస్సు తిరిగిన తరువాత నీ సహొదరులను స్థిరపరచమని చెప్పెను. అంటే యేసయ్య తన శిష్యుల కొరకు నాడు తన తండ్రిని వేడుకున్నట్లే మనమూ మన తోటి వారిని సాతాను శోధనలో పడకుండా తప్పించమని దేవుణ్ణి ప్రార్దించాలి.

5 సంఘం కొరకు ప్రార్ధించాలి:  యొహాను సువార్త 17: 15 లో నీవు లోకంలో నుండి వారిని తీసుకొని  పొమ్మని నేను ప్రార్ధించుటలేదు గాని దుష్టుడు నుండి వారిని కాపాడమని ప్రార్ధించుచున్నాను. మనుష్యులు కాబట్టి కోపాలు సహజంగానే వస్తాయి. అంత మాత్రాన  ఆ కోపాలు మనుష్యుల్ని సంఘాల్ని విడదీసేంతగా ఉండకూడదు. ఎందుకంటే సాతాను తనకు లభించే  ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. ఎఫేసి పత్రిక 4: 26-27లో  సూర్యుడస్తమించు వరకు మీ కోపము నిలిచియుండకూడదు, అపవాదికి చొటియ్యకుడి అంటాడు.

ఇక చివరగా మనలో ఉన్నవాడు లోకములో ఉన్నవాడి కంటే గొప్పవాడు. యోహాను 4:4 వ వచనంలో చిన్న పిల్లలార,  మీరు దేవుని సంబందులు , మీలో ఉన్నవాడు లోకములో ఉన్నవాని కంటే గొప్పవాడు గనుక మీరు వారిని జయించి యున్నారు అని ఉంటుంది. సాతాను మనలను జయించడానికి, అధపాతాళానికి ఎన్ని ప్రణాళికలు తయారు చేసినా.. మరెన్ని ఎత్తుగడలు వేసినా మనం ఏమాత్రం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. యేసయ్య ఏనాడైతే మరణపు ముల్లు విరిచి సమాధి నుండి సజీవునిగా మరణాన్ని జయించి బయటకు వచ్చాడో ఆ రోజే మనమూ యేసయ్య బిడ్డలుగా ఈ లోకన్ని జయించినవారం అయ్యాము. అంతటి శక్తిని యెసయ్య మనకు ఆనాడే దయచేసాడు. కాబట్టి మనలో ఉన్నవాడు లోకములొ ఉన్నవాడి కంటే గొప్పవాడు,  కాబట్టి మనకు ఎదురయ్యే సమస్యలను చూసి పారిపోనవసరం లేదు.  ప్రార్ధన అనే అయుధాన్ని యేసయ్య మనకు దయచేసి ఉన్నాడు కాబట్టి,  ప్రార్ధనలో ఒకరికొకరం ఏకీభవించి మన కొరకు, మన కుటుంబం కొరకు , తోటి సహోదరుల కొరకు, సంఘం కొరకు. సమస్త మానవాళి కొరకు ఎడతెగక ప్రార్ధించుదాం.   ప్రార్ధన అనే డాలుతో,  వాక్యం అనే ఖడ్గంతో సాతాను శోధనలను, అపవాది తలంపులను జయించుదాం. మనమూ మన కుటుంబాలు దేవునిలో నూరంతలుగా బలపడదాం.. ఆశీర్వదింపబడదాం. అమేన్.

Dear Brothers and Sisters in Christ, If you like this post, kindly comment below the post and do share your response, Thank you for reading, God bless you abundantly, Yours HNTV Telugu Christian Channel