Saturday, March 24, 2018

Seven Words on the Cross - యేసు సిలువలో నాదేవా నన్నెందుకు చేయి విడిచావన్...

ఏలి ఏలి లామా సబక్తానీ
క్రీస్తు సిలువలో పలికిన నాల్గవమాట
యేసు సిలువలో నాదేవా నన్నెందుకు చేయి విడిచావని అన్నాడు?
Fourth Word on the Cross (Seven Words on the Cross)


Tuesday, March 20, 2018

క్రీస్తు శిలువ మరణం - ఒకే రోజు ముఖ్యమైన 33 ప్రవచనాల నెరవేర్పు - Verses -...

క్రీస్తు శిలువ మరణం

ఒకే రోజు ముఖ్యమైన 33 ప్రవచనాల నెరవేర్పు
క్రీస్తు శిలువ మరణం పొందిన శుక్రవారం నాడు ఒకే రోజు ముఖ్యమైన ప్రవచనాలు 33 నెరవేరబడినట్లు మనం పరిశుద్ధ గ్రంధంలో చూడవచ్చు. ఆ వాక్యాలను చదువుతుంటే దేవునికి మనయెడల ఎంతటిప్రేమ ఉందో మనకొరకు తన ప్రియ కుమారుణ్ణి మానవమాత్రునిలా ఈ లోకానికి పంపడానికి, సాధారణ మనిషిలా జీవించడానికి, చివరికి అతి భయంకరమైన హింసలకు గురయ్యి మనందరి పాపాల కొరకు తనపుత్రుణ్ణి శిలువకు అప్పచెప్పిన ఆ తండ్రికి మన యెడల ఎంతటి ప్రేమ వాత్సల్యతలు ఉన్నాయో ఇట్టే అర్ధం చేసుకోవచ్చు. ఆయన ప్రణాళిక ప్రకారమే ప్రవక్తలు తమ గ్రంధాల్లో ఎన్నో ప్రవచనాలు కొన్ని వందల సంవత్సరాల తరువాత జన్మించబోయే కరుణమయుని గురించి తమ లేఖనాల్లో పేర్కొన్నారు. ఆ ప్రవచనాలు, వాటి నెరవేర్పు వచనాలు మనం చదువుతున్నా, వింటూఉన్నా ఎంతో ఆశ్చర్యం, ఆనందం అంతేకాక మనయెడల మనతండ్రికి గల ప్రేమ మనకు అర్ధం అవుతుంది. ఈ రోజు ఆ క్రీస్తు శిలువ మరణానికి సంబందించిన ప్రవచనాలు, ఆ ప్రవచనాలన్ని ఒకే రోజు నెరవేర్పు జరగడం గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ అమూల్యమైన వచనాల్ని మీరే కాక మరొ 10 మందికి share చేసి తండ్రి సువార్తను సర్వలోకానికి చాటండి. ఆమేన్.


శుక్రవారంరోజు యేసును బంధించి విచారించడం - ప్రవచనాలు - నెరవేర్పు వచనాలు |...

శుక్రవారంరోజు యేసును బంధించి విచారించడం

ప్రవచనాలు - నెరవేర్పు వచనాలు

Saturday, March 10, 2018

యెరూషలేమును చూచి యేసు ఎందుకు రోధించాడు ??? Good Friday Special - Vocal -...

యెరూషలేమును చూచి యేసు ఎందుకు రోధించాడు ???
ఆయన పట్టణమునకు సమీపించినప్పుడు దానిని చూచి దాని విషయమై యేడ్చి - నీవును ఈ నీ దినమందైననూ సమాధానసంబంధమైన సంగతులను తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు, గాని యిప్పుడవి నీ కన్నులకు మరుగుచేయబడియున్నవి. లూకా సువార్త
19:41-42

Watch and subscribe

Tuesday, March 6, 2018

Mothers' Day Special - a tribute to all mothers | Telugu | 2017 | HOPE N...

❄❄❄ MOTHERS' DAY SPECIAL ❄❄❄

❄❄❄ అమ్మ... మాతృ దినోత్సవ ప్రత్యేకం ❄❄❄
ఈ వీడియోను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చెయ్యగలరు..
మర్చిపోకుండా వీడియోని LIKE చేసి, మీ అమూల్యమైన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You,


Blessed Mother | Amazing Mother | Bible Verses | English | 2016 | HOPE N...

❄❄ Blessed Mother - Amazing Mother - Bible Verses ❄❄
Bible describes Mother importance in the family and given good and beautiful verses about mother,

father and family. read and memorize your great and awesome experience with your wonderful mom.

Blessed Mother,
Mother is the Greatest personality in the World, Bible also given the importance of Mother and Father and their importance in the world. Mother is the our first teacher, She loves us as much as more and she dedicated her life to her family. So On World Mother's Day we have to give thanks to her and remember her. Thank you and Love you Mom. Love You so much.
ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.
ఆశీర్వదించబడిన అమ్మ | Bible Verses | తెలుగు | 2016 | HOPE Nireekshana TV

❄❄❄ ఆశీర్వదించబడిన అమ్మ - Bible Verses - తెలుగు ❄❄❄
Blessed Mother,
Mother is the Greatest personality in the World, Bible also given the importance of Mother and Father and their importance in the world. Mother is the our first teacher, She loves us as much as more and she dedicated her life to her family. So On World Mother's Day we have to give thanks to her and remember her. Thank you and Love you Mom. Love You so much.
ఈ వీడియోలను మీ మిత్రులకు, బంధువులకూ తప్పక SHARE చేసి దేవుని వాక్యాన్ని పదిమందికి పంచడంలో సహాయపడి ఆ తండ్రి కృపకు మరింత పాత్రులు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆమేన్.


Monday, March 5, 2018

EMPTY TOMB | ఖాళీగది | HE IS RISEN | Palm Sunday - Good Friday - Easter ...

ఖాళీగది - EMPTY TOMB ===================
He is Risen, Death could not hold Him, Rejoice in the resurrection of Jesus Christ. Matthew 28:6


watch and subscribe

Saturday, March 3, 2018

యేసు ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు | మొదటిరోజు - శనివారం | ఆశ్చర్యక...

❄❄❄ యేసు ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు ❄❄❄
మొదటిభాగం: శనివారం
(శనివారం నుండి శుక్రవారం వరకు - 7 రోజులు)
యేసు ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులు అంటే శనివారం నుండి తరువాత యేసును శిలువవేసే శుక్రవారం వరకు మొత్తం 7 భాగాలుగా మీకు అందించాలనే తలంపుతో మొదటిభాగంగా శనివారం యేసు ఎక్కడ ఉన్నాడు, ఆ రోజు ఆయన జీవితంలో ఏమి జరిగింది, అందులో దాగివున్న మర్మాలు ఏమిటీ అనే విషయాలను ఈ భాగంలో మీకు అందిస్తున్నాము. శనివారం నాడు మరియ అనబడే స్త్రీ యేసు పాదాలను అతి ఖరీదైన అచ్చజటా మాంసీ అత్తరుతో కడిగి తన తలవెంట్రుకలతో తుడిచి పరిశుద్ధ గ్రంధంలో తనకంటూ ఓ ఉన్నతమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకుంటుంది. మరియవలే ఉన్నదానితో తృప్తి నొందుతూ, మనల్ని మనం తగ్గించుకుని యేసయ్య పాదాలదగ్గర ప్రణమిల్లగలగాలి. నీ లేమిలో.. కష్టాలలో, దుఃఖంలో మరువక యేసువైపు చూడగలిగితే నీ లేమిలో కలిమిని చూడగలవు, దుఃఖంలో సంతోషాన్ని చూడగలవు. నీకు అవమానం జరిగినచోట నీ దేవుడు నీకు తోడుంటాడు, అంతకు మించి రెట్టింపు ఘనతను నీకు అందిస్తాడు. తిరిగి మరలా యేసు ఈ భూమ్మీద గడిపిన చివరి వారం రోజులలోని తరువాతి భాగమైన ఆదివారం ఎపిసోడ్ ద్వారా మరలా కలుద్దాం.
ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లైతే మీ మిత్రులకు, బంధువులకు, share చేసి subscribe చేయించగలరు. మీ అమూల్యమీన comment ను inbox లో post చెయ్యగలరు. Thank You, Praise the Lord, Amen.